VNUNI Support Forums - Phần mềm quản lư bán hàng siêu thị, phan mem ban hang, phan mem quan ly sieu thi, quản lư kho hàng, quản lư cửa hàng
News: Website: http://vnuni.net | http://phanmembanhang.info| http://phanmembanhang.biz | http://vnuni.groupsite.comhttp://vnuni.weebly.com | http://vnuni.vietnamnay.com | https://www.facebook.com/vnuni.jsc | https://www.facebook.com/phanmembanhangvnuni
Blog: https://giaiphapbanle.wordpress.com/ | https://vnuni.wordpress.com | http://phanmembanhang.blog.com
 
*
Welcome, Guest. Please login or register. May 26, 2017, 03:10:59 AM


Login with username, password and session length


Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Thông báo áp dụng phần mềm kê khai thuế phiên bản 1.3.0.1  (Read 33645 times)
vnuni
Giám đốc điều hành
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 835


haixhai
View Profile WWW Email
« on: March 05, 2008, 09:55:28 AM »

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

 
Về việc nâng cấp phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 1.3.0

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp kê khai thuế, Tổng cục Thuế phát triển và nâng cấp phần mềm Hỗ trợ kê khai sử dụng công nghệ mă vạch phiên bản 1.3.0 như sau:
-Nâng cấp đối với các tờ khai thuế Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp, Tiêu thụ đặc biệt, Tài nguyên được ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.
-Bổ sung các tờ khai thuế Thu nhập cá nhân.
Bắt đầu từ tháng 3/2008, khi nộp tờ khai có áp dụng công nghệ mă vạch, các doanh nghiệp sẽ sử dụng các mẫu tờ khai tại phiên bản mới này thay cho phiên bản 1.2.0 trước đây.
Các doanh nghiệp có thể xem hướng dẫn cài đặt và tải phần mềm này tại trang web ngành thuế www.gdt.gov.vn để thực hiện nâng cấp hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá tŕnh cài đặt, sử dụng.
Tổng cục Thuế trân trọng kính báo./.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Thông báo đăng trên trang web ngành thuế và trang web kế toán

 
 
TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

 
Về việc nâng cấp phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 1.3.0

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp kê khai thuế, Tổng cục Thuế nâng cấp và phát triển phần mềm Hỗ trợ kê khai sử dụng công nghệ mă vạch phiên bản 1.3.0 (Chi tiết tại đây)
Bắt đầu từ tháng 3/2008, khi nộp tờ khai có áp dụng công nghệ mă vạch, các doanh nghiệp sẽ sử dụng các mẫu tờ khai tại phiên bản mới này thay cho phiên bản 1.2.0 trước đây.
Các doanh nghiệp có thể xem hướng dẫn cài đặt và tải phần mềm này tại đây hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá tŕnh cài đặt, sử dụng.
 
Tổng cục Thuế trân trọng kính báo./.

----------------------------------------------------------------------------------------

 
NỘI DUNG NÂNG CẤP, PHÁT TRIỂN

 
ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI PHIÊN BẢN 1.3.0:

 
1. Nội dung nâng cấp: Nâng cấp đối với các tờ khai thuế Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp, Tiêu thụ đặc biệt, Tài nguyên được ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.
- Thuế Giá trị gia tăng
o Tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ 01/GTGT
§ Bảng tổng hợp thuế giá trị gia tăng theo Bản giải tŕnh khai bổ sung, điều chỉnh 01-3/GTGT
§ Bảng phân bổ thuế GTGT khấu trừ tháng 01-4A/GTGT
§ Bảng điều chỉnh phân bổ thuế GTGT khấu trừ năm 01-4B/GTGT
§ Bảng kê GTGT đă nộp ngoại tỉnh 01-5/GTGT
o Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư 02/GTGT
o Tờ khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng 03/GTGT
o Tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng (theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng) 04/GTGT
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp
o Tờ khai thuế TNDN tạm tính quư 01A/TNDN
o Tờ khai thuế TNDN tạm tính quư 01B/TNDN
§ Phụ lục Doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuế đất 01-1/TNDN
o Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN
§ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (chung) 03-1A/TNDN
§ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (ngân hàng) 03-1B/TNDN
§ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (chứng khoán) 03-1C/TNDN
§ Phụ lục chuyển lỗ 03-2/TNDN
§ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất 03-3/TNDN
§ Phụ lục thuế TNDN được ưu đăi đối với CSKD mới thành lập từ dự án đầu tư và CSKD di chuyển địa điểm theo quy định tại Điều 34, 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP - mẫu số 03-4A/TNDN
§ Phụ lục thuế TNDN được ưu đăi đối với CSKD đầu tư xây dựng dây chuyền SX mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP - mẫu số 03-4B/TNDN
§ Phụ lục thuế TNDN được ưu đăi đối với phần thu nhập từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP - mẫu số 03-4C/TNDN
§ Phụ lục thuế TNDN được ưu đăi đối với thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm sản xuất thử, sản phẩm làm ra thừ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 37 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP - mẫu số 03-4D/TNDN
§ Phụ lục thuế TNDN được ưu đăi đối với thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP - mẫu số 03-4Đ/TNDN
§ Phụ lục thuế TNDN được ưu đăi đối với phần thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của CSKD dành riêng cho lao động là người tàn tật và phần thu từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xă hội theo quy định tại khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 37 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP - mẫu số 03-4E/TNDN
§ Phụ lục thuế TNDN được ưu đăi đối với nhà đầu tư góp vốn dưới h́nh thức: bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật quy tŕnh công nghệ, dịch vụ kỹ thuật theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP - mẫu số 03-4G/TNDN
§ Phụ lục thuế TNDN được ưu đăi đối với CSKD hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP - mẫu số 03-4H/TNDN
§ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đă nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế - mẫu số 03-5/TNDN
o Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lư 05/TNDN
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt
o Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB
- Thuế Tài nguyên
o Tờ khai thuế tài nguyên áp dụng đối với cơ sở khai thác tài nguyên 01/TAIN
o Tờ khai thuế tài nguyên nộp thay người khai thác áp dụng đối với cơ sở thu mua tài nguyên 02/TAIN
o Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên 03/TAIN
2. Nội dung bổ sung:
- Bản giải tŕnh khai bổ sung, điều chỉnh 01/KHBS
- Thuế Giá trị gia tăng
o Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra 01-1/GTGT
o Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào 01-2/GTGT
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt
o Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 01-1/TTĐB
o Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB 01-2/TTĐB
- Thuế Thu nhập cá nhân:
o Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ theo biểu thuế luỹ tiến (dùng cho cơ quan chi trả)
o Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% (dùng cho cơ quan chi trả) 02/TNCN
o Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn (dùng cho cơ quan chi trả) 04/TNCN
§ Bảng quyết toán chi tiết thuế thu nhập cá nhân 04-1/TNCN
- Báo cáo tài chính:
o Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dùng cho doanh nghiệp ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC
o Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC
o Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dùng cho Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
o Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dùng cho Công ty chứng khoán ban hành theo Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC ngày 13/6/2000 của Bộ Tài chính
« Last Edit: March 16, 2008, 11:40:37 PM by vnuni » Logged

VNUNi - Giải pháp tổng thể doanh nghiệp
vnuni
Giám đốc điều hành
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 835


haixhai
View Profile WWW Email
« Reply #1 on: March 05, 2008, 10:09:07 AM »


DOWNLOADS

A. HTKK v1.3 (Cập nhật ngày 16/03/2008)

1. http://www.webketoan.vn/thuvien/HTKK_v130_1_Full.zip
2. http://vnuni.diinoweb.com/files/HTKK/HTKK_v130_1_Full.zip
3. http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/digitalAssets/HTKK/HTKK_v130_1_Full.zip

Download hướng dẫn cài đặt fonthướng dẫn cài đặt trên một máy trạm

B. Thông tin chi tiết trên trang web của Tổng cục thuế:
http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trang-chu/Tin-tuc/News?contentId=110873
http://www.hcmtax.gov.vn/News1.aspx?itermid=1441

C. P2D
1. http://www.mediafire.com/?fhdblm2b0go
2. http://vnuni.diinoweb.com/files/HTKK/P2D.rar

Regards,
« Last Edit: March 18, 2008, 10:51:44 PM by vnuni » Logged

VNUNi - Giải pháp tổng thể doanh nghiệp
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM